Nutaarsiassat

Nammineerlutit sapiitsuliortunngorit

Pinngortitap Paarsisui peqatigalugit pinngortitarput paarilluarnissaanut piginnaaneqarpit?

Allagartartaarnissarnut piginnaaneqaruit misilitsinnissamut peqataagit.

Misilitsigit