Superheltene

Klippens Inua

Ujarak

Fjelde og klipper er, en del af den jordskorpe vi mennesker og dyr bor og lever på. Klipperne indeholder vigtige ressourcer som mineraler, jern, guld og diamanter, materialer vi bruger i vores daglige liv. Qaarsup Inua kæmper for at passe på vores levesteder og holde dem fri for forurening.

Qaarsup Inua skal bruge millioner af år på at genopbygge et fjeld, hvis vi sprænger det. Grønland er fjeld og klipper og vi er afhængig af at behandle dem med respekt. Qaarsup Inua ønsker at vi sammen tager ansvar for den jord vi lever på. Lad os sammen værne om naturen.

Dyrenes Inua

Tuttu

Alle levende væsener er en del af verdens fødekæde. Dyr giver føde til os mennesker og er en del af vores levegrundlag. Uumasut Inua kæmper for at holde dyrenes levesteder fri for forurening. Uumasut Inua kæmper også for at opretholde balance i dyrelivet i naturen.

Det er meget vigtigt vi fanger og jager bæredygtigt, så der ikke forsvinder for mange af de samme dyr og de risikerer at uddø. Uumasut Inua har brug for dig, til at passe på naturens dyr og overholde kvoter. Lad os sammen værne om naturen.

Vindens Inua

Sila

Vinden og blæsten skabes af klodens klima. Klimaet har kæmpe indflydelse på klodens natur og dyreliv. Anorip Inua gør sit bedste for at sikre naturens årstider.
Årstiderne skaber balance i naturen og giver energi til de andre superhelte.

Forurening påvirker klimaet i Grønland og vores dyreliv, hvilket gør det sværere at fange fisk for både mennesker og isbjørne. Anorip Inua har brug for dig, til at hjælpe mod forurening af naturen. Lad os sammen værne om naturen.

Ildens Inua

Ikuala

Kontrolleret ild kan skabe energi og give varme. Men brande kan forurene og være farlige for både mennesker, dyr og naturen. Innerup Inua hjælper med at bekæmpe brande, så levesteder for mennesker og dyr ikke tager skade. Innerup Inua kommer til undsætning, når han hører røgalarmernes lydsignal.

Innerup Inua minder jer om at slukke jeres bål og passe på naturen. Innerup Inua har brug for dig til at sætte røgalarmer op og tænke dig om når du er ude i naturen. Lad os sammen værne om naturen.

Naturens Inua

Naasu

Naturens planterige giver føde og livsgrundlag til dyr og mennesker. Naturen giver også ressourcer til at vi mennesker kan fremstille ting. Pinngortitap Inua kæmper for at passe på vores natur og holde den fri for forurening. Pinngortitap Inua kæmper for at opretholde en balance så vi ikke overforbruger naturens ressourcer.

I Grønland elsker vi naturen og alt det den giver os, vi skal blot huske at den ikke besidder uanede mængder. Pinngortitap Inua har brug for dig til at bekæmpe forurening, huske at smide affald i skraldespanden og genbruge de ting vi kan som eks. plastikposer. Lad os sammen værne om naturen.

Vandets Inua

Siku

Vand giver liv til leverende ressourcer, dvs. mennesker, dyr og planter på planeten. Uden rent vand vil leverende ressourcer, (dvs. mennesker, dyr og planter) ikke overleve på planeten.

Havets dyreliv er Grønlands største indtægtskilde og bliver negativt af forurening. Ermup Inua kan ikke holde havene, elve og vandsøer rene alene. Lad os sammen værne om naturen.

Bliv selv en superhelt

Har du hvad der skal til, for at værne om naturen sammen med superheltene?

 

Tag testen
cross